SKUPŠTINA SRBIJE NASTAVILA S RASPRAVOM: Na dnevnom redu 1.148 amandmana na predložene zakone u oblasti građevinarstva i saobraćaja!

 

 

 Skupština Srbija počela je raspravu o 1.148 amandmana na predložene zakone u oblasti građevinarstva i saobraćaja. Cilj svih 10 zakonskih predloga jeste da se domaći propisi usklade sa standardima EU.

 Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju bespravnih objekata, kako je obrazložio predlagač Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, omogućiće lakše i brže uklanjanje bespravnih objekata i sprečiti nelegalnu gradnju. Izmenama zakona predviđeno je da je, umesto pravosnažnog rešenja kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje, dovoljno konačno - najčešće drugostepeno rešenje kojim se zahtev za ozakonjenje odbacuje ili odbija. 

 Kada je reč o izmenana Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju objekata, biće rešen problem nesavesnih investitora i moći će lakše da se ruše nelegalni objekti, pošto su do sada upravni sporovi trajali i po nekoliko godina. Izmene će pružiti državi, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za još efikasniju borbu protiv neodgovornih i bahatih investitora koji grade bez dozvole i pokušavaju da zarade na kršenju zakona.

 Predviđeno je da svi nelegalni objekti imaju zabranu prometovanja do donošenja konačnog rešenja o ozakonjenju ili njegovog odbijanja, što je pre svega usmereno protiv neodgovornih investitora koji žele da se obogate kršenjem zakona i izbegavanjem plaćanja građevinskih i komunalnih opštinskih i gradskih taksi. Takođe, biće produženo trajanje građevinske dozvole sa dve na tri godine, a lokacijski uslovi sa 12 na 24 meseca.

 


 Predlog zakona predviđa da se rokovi za izradu planskih dokumenata skrate na najviše 12 meseci, sa sadašnjih najmanje 18, a neretko traju i po nekoliko godina. Usvajanjem izmena zakona omogućiće se da se Plan generalne regulacije primenjuje direktno i da svi planski dokumenti budu javno dostupni u Centralnom registru planskih dokumenata.

 Inženjerska komora Srbije i izdavanje licenci preći će u nadležnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i licence će se proveravati na pet godina, Među predloženim zakonima su i novi Zakon o građevinskim proizvodima i izmene Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Zakona iz oblasti vazdušnog i vodnog saobraćaja.

 Donosi se potpuno novi Zakon o građevinskim proizvodima koji će prvi put regulisati kvalitet građevinskih proizvoda i urediti to tržište. Izmene i dopune Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju će posebno regulisati taksi prevoz, pošto u Srbiji ima najmanje 17.000 taksista koji su sastavni deo transportnog sistema svakog grada. Glavni ciljevi donošenja zakona o izmenama i dopuna Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju jeste da se dodatno uredi oblast taksi prevoza, povećaju kapaciteti inspekcijskih organa i pojača borba protiv sive ekonomije.

 Donošenjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju preciziraće se odredbe kojima se olakšava primena zakona u praksi i omogućava pouzdana i nezavisna istraga nesreća. Između ostalog, omogućava se istraga udesa bespilotnih letelica, kao i uključivanje predstavnika EASA ili civilnih vazduhoplovnih vlasti druge države u svojstvu savetnika u istragama koje sprovodi Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju. 

Predložene su izmene i dopune Zakona o transportu opasne robe, za koji je rečeno da beleži i da su zato neophodne određene izmene koje će biti usaglašene i sa Zakonom o opštem upravnom postupku, u kojem su propisane sve procedure koje se sprovode tim zakonom. 

Usvajanjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, domaće zakonodavstvo biće dodatno usaglašeno s propisima EU. 
 

 

Izvor: Tanjug
Foto: Wikimedia

Pratite nas na društvenim mrežama

Preporučene vestiPodeli novost